REFAHİYE  TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
          İlçemiz Refahiye Toplum Sağlığı Merkezi Dr.Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi içinde hizmet vermektedir. Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde  4 Hekim  , 1 Hemşire , 1 Memur olmak üzere 5 Personel görev yapmaktadır.
SIRA NO
VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Genel Evrak İşleri
1- İlgili kişinin şahsi müracatı
1 iş günü
2
Hukuk İşleri
Sabime Gelen Şikayetler
7 gün
3
2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği iş yerine ait sıhhi görüş müracatı
1. İlgili Belediye veya İlçe Özel İdare Müdürlüğüne ruhsat müracatı belgesi veya bu kurumların iş yeri için sıhhi rapor talep yazısı.
7 gün
4
Çevre Sağlığı Şikayetleri
1.Şahsın Dilekçesi
10 gün
5
Ölüm İstatistik Formu-Mernis Ölüm Tutanağı
Ölen Kişinin Nüfus Cüzdanı, Ölüm Belgesi
1 İş Günü
6
Aile Hekimi İle İlgili Hekim değiştirme Talep İşlemleri
Kimlik İbrazı ve Kimlik Fotokopisi
1 İş Günü
7
Bağışıklama
1-Kişini Aşı Kartı
2-Kişinin Nüfus Cüzdanı
15 Dakika
8
Salgın Raporları ve İncelemeleri
Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.07.1999 tarih ve 8567 Sayılı Bulaşıcı Hastalıklar ile Mücadele Yöntemleri (Salgın) Hk. Yazısı
7 Gün
9
Dumansız Hava Sahası İrtibat Merkezine yapılan 4207 sayılı kanun ihlalleri ihbarları
Belge İstenmemektedir.
İhbarı Müteakip Denetim Ekipleri Veya Kolluk Kuvvetleri Yönlendiilir. 3 saat
10
Akıl ve Ruh Sağlığı Hastaları, Madde Bağımlıları Sevk İşlemleri
Asli Hukuktan Gelen Kişi Hakkındaki Mahkeme Kararına İstinaden gerekli sevk işlemleri yapılır.
5  gün
11
KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi)
Kişinin Nüfus Cüzdanı
21 gün
12
AÇSAP (Ana Çocuk Sağlığı  ve Aile Planlaması)
Aile Sağlığı Merkezlerinden  Gelen Gebe ve Bebek İle İlgili Evraklar
7 Gün
13
Verem Birimi, Verem Hastalarının Takibi
Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğünün göndermiş olduğu hasta kayıtları
Hasta iyileşene kadar  (Belirli Bir Süre Bulunmamaktadır.)
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                                                                                                           İkinci   Müracaat Yeri:                           :
                                              
 Adı ve Soyadı : Güllü Gülay TAŞOVA                                                                                                                                               Adı ve Soyadı:Mehmet TORLAK
 Görev Ünvanı: Hemşire                                                                                                                                                       Görev Ünvanı:Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı    
 Adresi:  Yenidoğan  Mah. Erzincan cad.No:58 KaT                                                                                                            Adresi:Yenidoğan Mah.Erzincan Cad.No:58 Kat :2
 Telefon Numarası : 0446 611 20 05                                                                                                                                     Telefon Numarası:0446 611 20 05                              
  E-Posta    Adresi: refahiyetsm@hotmail.com                                                                                                                               E-posta   Adresi :refahiyetsm@hotmail.com