REFAHİYE İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Cami Şerif Mahallesi Binali yıldırım caddesi üzerinde kendimize ait olan ve 2012 yılında açılan binamızda hizmet vermekteyiz.
Kurumumuzda 1 İlçe Müdür V. 3 Ziraat Mühendisi, 2 Veteriner Hekim, 2 Veteriner Sağlık Teknisyeni, 1 Memur ve 1 İşçi olmak üzere toplamda 10 kişi ile hizmet etmekteyiz.
 
Tel : 04466112024
Fax: 04466113424
Mail: refahiye@tarim.gov.tr
Adres: Camii Şerif Mahallesi Binsli Yıldırım Caddesi No:43 Refahiye/ERZİNCAN
 
 
REFAHİYE İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI
Sıra No
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)
1
AKS
(Arıcılık Kayıt Sistemi)
1-Arılık ve Kovan Bildirim Formu
2-Dilekçe
3-Gezginci Arıcılar için Arı Konaklama Belgesi ve Vet. Sağ. Raporu
 
1 Gün (AKS Belgesi)
Destekleme işlemleri bakanlıkça belirtilen süre içerisinde
 
 
 
2
SKS
(Su Kayıt Sistemi)
1)Dilekçe
2)Yetiştiricilik Belgesi Onaylı Belgesi
3)Müstahsil Makbuzu ve Fatura Onaylı Sureti
4) Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde)
5 (İş Günü)
3
Anaç Koyun Keçi Desteklemesi
 
1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur. Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur).
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır
Bakanlıkça belirlenen sürede
4
USKS
(Ulusal Süt Kayıt Sistemi)
1)Fatura ve Müstahsil Makbuzu
2)T.C Kimlik Numaralı Kimlik Fotokopisi
3)T.C Ziraat Bankası hesap numarası
4)Hayvan Pasaportu
5 (İş Günü)
5
ÇKS
(Çiftçi Kayıt Sistemi) ÇKS Belgesi Verilmesi
1) Çiftçi Belgesi (Ziraat Odasından Onaylı) ( Her yıl müracaatta gerekli)
2 )Tapu Müdürlüğünden “Kayıtlarımıza Uygundur” ibareli, onaylı tapu fotokopisi ( İlk müracaatlarda gerekli)
3 )T.C.Numaralı Kimlik Fotokopisi ( İlk müracaatlarda gerekli)
4) Kiralık arazi varsa Kira Kontratı
5)Matbu Formlar
-Çiftçi Kayıt Formu
-Arazi Bilgileri Formu
-Taahhütname
-Bilgi Paylaşım İzin Belgesi
-Destekleme Talep Formu
-Muv -1 Formu (Hisseli arazilerde bir kişinin tüm araziyi beyanı için)
-CKS Kayıt Sonrasında CKS Belgesi verilir.
1 (İş Günü)
 
 
6
Gıda Denetimleri
İşletme Kayıt Belgesi
Günlü
7
Organik Tarım Desteklemesi
1- Başvuru dilekçesi
2- (OTBİS) "Organik Tarım Sistemi"ne kayıtlı olduğuna dair belge
3-ÇKS’ye kayıtlı olduğuna dair belge
Başvuru 1 saat
Destekleme Tebliğde Belirtilen Süre İçerisinde Yapılır.
 
 
 
8
Sertifikalı Fidan/Tohum Kullanım Desteklemeleri
1-Sertifikasyon kuruluşundan alınan sertifikaların, son satıcı tarafından onaylı fotokopisi.
2-Fidan / Tohum faturası.
3-Satıcıdan alınan fidan/tohum desteklemesi talep formu.
4-Kontrol (Müracaatlar İl/ilçe Müdürlükleri teknik ekipleri tarafından kurulan tesis bazında kontrol edilmektedir.)
Başvuru 1 saat
Destekleme Tebliğde Belirtilen Süre İçerisinde Yapılır.
9
Yem Bitkileri Desteklemeleri
1-ÇKS Belgesi
2- Dilekçe
3- Arazi tespit formu ve ekiliş yeri krokisi
4- Ekiliş Beyanı Formu
5- Taahhütname
6- Döner Sermaye Dekontu
Başvuru 1 saat
Destekleme Tebliğde Belirtilen Süre İçerisinde Yapılır.
10
Çiftçi Başvurusu (Hastalık/Zararlı)
1-Dilekçe
7 İş Günü
11
Hastalık Çıkış Ve Sönüş İşlemleri
1-Başvuru dilekçesi veya şifahi
Kordon Süresi
12
Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Aşılama Çalışmaları
1-Başvuru dilekçesi veya şifahi
Bakanlıkça belirlenen sürede
13
Hayvanların Kayıt Altına Alınması
1- Başvuru Dilekçesi
2- Küpe Kontrolü
3- Belgelerin Tamlığı
1 İş Günü
14
Hayvan Ve Hayvan Maddeleri Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu Alma İşlemi
1- Sertifikalı Nakil Aracı
2- Sığırlarda Pasaport
3- Çift Tırnaklılarda Şap Aşısı / LSD Aşısı
4- Tek Tırnaklılarda Kimlik Belgesi
5- Dezenfeksiyon Belgesi
6- Hayvan Maddeleri İçin Faturanın Fotokopisi
7- Kedi Ve Köpek İçin Aşı Karnesi
14 Saat
 
15
 
Demonstrasyon Ve Tarla Günü
 
1- Demonstrasyon için tohum, fidan, fide v.b.talebi
 
20 İş Günü
 
 
 
16
 
Gezginci Arıcı Konaklama İzni
1- Başvuru Dilekçesi
2- İşletme Belgesi
3- Sağlık Raporu
4- Arı Vize Belgesi
5- Arı Konaklama Belgesi
6-Sözleşme
7-Tapu Kaydı
8-Kimlik Fotokopisi
7 İş Günü
17
Tabii Afet Hasar Tespiti
1- Başvuru Dilekçesi
1-5 İş Günü
18
Aylık Programlı Kimyevi Gübre Denetimi
1-Aylık Gübre Satış İcmali
 
Her Ay
 
 
 
 
 
 
19
Tarımsal Sulama Amaçlı Elektrik Aboneliği
 
1- Başvuru dilekçesi
2- Çiftçi kayıt belgesi (ÇKS)
3- Su kullanım izin belgesi
4- Tapu fotokopisi
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi
6- Hisseli arazilerde Muvafakatname ve tapu fotokopisi
7- Döner sermaye makbuzu
3 gün
20
Fark Ödemesi Desteği(Yağlı Tohumlar Hububat Baklagil)
1- Başvuru dilekçesi (Sadece ÇKS kaydı olanlar başvuru yapabilirler.)
2- Satışı yapılan ürüne ait müstahsil makbuzu,
3-Borsa Tescil Beyannamesi
4- Döner Sermaye Makbuzu
1 gün
21
Kooperatif Genel Kurulu Temsilci Talebi Başvuru
1- İlan Gündem
2- Başvuru Dilekçesi
7 İş Günü
22
Gıda Şikâyeti Değerlendirme
1- Alo gıda hattı şikayet formu
2- Kontrol ve Denetim Tutanağı
3- EK2, EK3,
4-BİMER Şikayet Formu
3 İş Günü
23
TAPDK Süre Uzatım İşlemleri
1-İşyeri açma çalışma ruhsatı
2-TAPDK Belgesi
3-Süre Uzatım Ücreti Ödendi Makbuzu
1 saat
 
 
 
 
24
 
 
Zirai Gelir Hesaplama
 
 
1-Tapu Kaydı
2-Hayvan varlık ve ÇKS  kaydı
3-Başvuru dilekçesi
 
 
1 gün
 
25
 
 
İşletme Hayvan Varlığını
Gösterir Belge
 
 
 
 
 
 
1- Başvuru dilekçesi.
2- Veteriner bilgi sisteminde kayıt altına alınmış büyükbaş hayvan varlığı veya aşılama, serumlama ve küpeleme makbuzunda yer alan büyükbaş hayvan varlığını gösterir belge.
3-Nüfus Cüzdan fotokopisi.
7 gün
26
Sığır Cinsi Hayvan Kesim
/Ölüm Bildirim Raporu
1- Başvuru dilekçesi.
2- Sığır cinsi hayvan kesim/ölüm bildirim formu.
7 Gün
 
 
 
27
Buzağı Desteklemesi
1- Başvuru dilekçesi (Soy kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar
doğrudan İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurur.)
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
Bakanlıkça belirlenen sürede
28
Mahkeme Yazışmaları
1- Mahkeme yazısı
Günlü
29
TAPDK Ruhsat
1-İşyeri açma çalışma ruhsatı
2- Savcılıktan sabıka kağıdı
3- Ziraat bankasına dekontu
4- Başvuru formu
 
1 İş günü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
Çiğ Süt Desteklemesi
1- Süt faturası veya müstahsil makbuzu (Üretici tarafından üyesi olduğu Süt Üreticileri Birliğine teslim edilir. Süt Üreticileri Birliği tarafından Ulusal Süt Kayıt Sistemine kaydı yapılarak, İlçe Tarım Müdürlüğüne onay için teslim edilir). Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır
 
3 ayda bir
31
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve İşletme Tescil İşlemleri
1- Başvuru dilekçesi.
2- Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve işletme tescil müracaat formu
 
 
7gün
 
 
 
 
 
 
 
 
32
 
 
 
 
Canlı Hayvan ve Hayvan Maddeleri İçin Düzenlenen Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu
 
 
 
1- Koyun-Keçi türü hayvanlara ait nakil belgesi (Köylerde Muhtarlıklar, İlçelerde Belediye Başkanlığından).
2- Hayvan maddeleri için kesim raporu.
3- Küçükbaş hayvanlarda şap ve veba aşısı yapıldığını belirtir belge.
4- Hayvanların kulak küpeli ve HBS’de kayıtlı olması (Küpeli olmayan hayvanların sevki yapılmaz. Hayvanlar muayene edilen İlçe Tarım Müdürlüğüne getirilecektir).
5- Döner sermaye sevk raporu ücreti, dezenfeksiyon ücreti ve hayvan pasaportu ücreti yatırıldığına dair makbuz.
6-Büyükbaş hayvanlarda nakil beyannamesi
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
 
2 gün
33
Arazi Satış İşlemleri
 
Tapu müdürlüğü yazısı ve tapu kayıt bilgileri
1 gün
34
Tarımsal İşletme Danışmanlığı
1-Tarımsal İşletme Bilgi Formu
6 ayda 1
35
Bitki Pasaportu
1-ÇKS Belgesi
2-Başvuru Formu
3-Kira Sözleşmesi ve Tapu belgesi
 
 
1 ay
36
Gıda İşletme Kayıt Belgesi
1-İşletme Kayıt Formu
2-Başvuru Dilekçesi
3-Makbuz
4-Vergi Levhası
1 gün
 
 
37
 
 
Küçük Aile İşletmesi Desteği
 
 
1-ÇKS
2-Başvuru belgesi
 
 
1 gün
 
38
 
AKS Güncelleme
 
1-Dilekçe
2-Üzerine kayıtlı plakalı arı
1 saat
               
                                                                                                                                                            
  İlçe Müdür V.                       Engin ERTUNÇ
 
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                            İkinci Müracaat Yeri:
Refahiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.                       Refahiye Kaymakamlığı
İsim: Engin ERTUNÇ                                                                       İsim: Hatice BAYAR ÖZDEMİR
Unvan: İlçe Müdür V.                                                                      Unvan:  Vali Yardımcısı / Kaymakam V.
Adres: Camii Şerif Mah. Binali Yıldırım Cad. No:43                                Adres: Camii Şerif Mah. Dumanlı Cad.
Telefon: 04466112024                                                                    Telefon:04466112027
Fax:04466113424                                                                            Fax:04466112029
Eposta: refahiye@tarim.gov.tr                                                       Eposta: refahiyekaymakamligi@hotmail.com