REFAHİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAFKI
            İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağında hizmet vermektedir. Vakıf Bünyesinde 1 Vakıf Müdürü, 1 Büro Görevlisi, 2 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Yardımcı Hizmet Görevlisi olmak üzere 5 personel görev yapmaktadır. 
  
REFAHİYE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
1
GIDA NAKDİ YARDIMI
2. Başvuru Dilekçesi 
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
 
 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
2
GENEL SAĞLIK
2.Başvuru Dilekçesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 
SİGORTASI
3.Nufus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
 
 
4.Araştırma izin belgesi
 
 
EŞİ VEFAT
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 
EDENLERE KADINLARA
2.Başvuru Dilekçesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
3
DÜZENLİ
3.Nufus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
 
YARDIM
4.Araştırma izin belgesi
 
 
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 
 
2. Başvuru Dilekçesi 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
4
YAKACAK
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
 
YARDIMLARI
 En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara 
 
 
 
bağlanır. Uygun bulunan başvurularda yakacak yardımı teslimi, 
 
 
 
Refahiye İlçe Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının,
 
 
 
 vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır
 
 
SOSYAL DESTEK
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
5
YARDIMLARI
2. Başvuru Dilekçesi 
14 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için
 
 (Bir Defaya Mahsus
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
yapılan başvurularda)
 
Para /  Periyodik Nakit)
 
 
 
 
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
 
 
 
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin)
 
 
 
(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
 
 
 
3. Öğrenci Belgesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 
ŞARTLI EĞİTİM
4. Çocukların Kimlik Fotokopisi
14 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan
6
YARDIMI (ŞESY)
 
başvurularda)
 
 
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede 
 
 
 
olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç
 
 
 
14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel  
 
 
 
Müdürlüğüne gönderilir.
 
 
 
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
 
 
 
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin)
 
 
 
 (İlk defa başvuruluyorsa)
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7
ŞARTLI SAĞLIK
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi
14 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan
 
 YARDIMI (ŞESY)
Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede
başvurularda)
 
 
olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç
 
 
 
14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel  Müdürlüğüne gönderilir.
 
 
 
AFET
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
 
8
DESTEKLERİ
Başvuru Dilekçesi 
7 GÜN
 
(Deprem, Yangın, Sel vb.)
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
 
 
 
Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
 
 
 
1. Fayda sahibi başvuru formu
 
 
PROJE DESTEKLERİ
2. Proje hazırlama formatı
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
9
       (GELİR GETİRİCİ PROJELER)                   
3. Proje başvuru formu
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
 
   
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
 
 
 
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge
 
 
 
(ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
 
 
 
1. Fayda sahibi başvuru formu
 
 
 
2. Proje hazırlama formatı
 
 
 
3. Proje başvuru formu
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
10
PROJE DESTEKLERİ
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
 
 
en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler
 
 
 
değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel
 
 
 
 Müdürlüğüne gönderilir.
 
 
 
1- Fayda sahibinin başvuru formu
 
 
 
2- Özür raporu
 
 
 
3- Nüfus cüzdanın önlü arkalı fotokopisi
 
11
 2022  AYLIKLARI
4- İptal istemi ise feragat belgesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 
 
5- Araştırma izin belgesi
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
 
 
6- Varsa Arazinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden değerlemesi
 
 
 
7- BAĞ-KUR kaydı varsa SGK' dan gelir durumu tespit belgesi
 
 
 
8- kısıtlı ise hak sahibi vasilik belgesi
 
 
 
9- Anne baba  boşanmış ise velayet kararı
 
 
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
12
 MUHTAÇ ASKER AİLESİNE YARDIM
2. Başvuru Dilekçesi 
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
 
 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
13
MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU
2. Başvuru Dilekçesi 
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
 
YARDIMI
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 
 
 
 
 
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
14
ÖKSÜZ YETİM ÇOCUK YARDIMI
2. Başvuru Dilekçesi 
14 GÜN (İncelmenin tekrara yapılması gereken durumlarda)
 
 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOT:
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin
 
bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
       
 
İlk Müracaat Yeri
 
İkinci Müracaat Yeri: 
 
İsim
: Çakmak PAÇACI
İsim                  : Hatice BAYAR ÖZDEMİR
 
Unvan
: Vakıf Müdürü
Unvan               : Refahiye Kaymakam V.
 
Adres
: Hükümet Konağı Zemin Kat
Adres                : Hükümet Konağı Kat.2
 
Tel.
: (0446) 611 21 44
Tel.                   : (0446) 611 20 27
 
Faks
: (0446) 611 21 44
Faks                 : (0446) 611 20 27
 
e-Posta
: Erzincan.refahiye@sydv.org.tr                
e-Posta             : www.refahiye.gov.tr