Mahallelerimiz

İlçe Merkezinde 4 mahalle bulunmaktadır.

1-Camii- Şerif Mahallesi :İlçenin en eski mahallesidir. Merkez camiin çevresindeki yerleşim alanını sınırladığı için buraya camii-şerif mahallesi denmiştir.

2- Kemaliye Mahallesi :Refahiye'nin kuruluşundan sonra Kemaliye'den gelip yerleşenlerin bulunduğu semte Kemaliye mahallesi denmiştir.

3-Hakoğlu Mahallesi :Bu mahalle İlçenin 1 Km. güney batısında olup İlçeden ayrı oluşu nedeniyle ayrı bir yerleşim birimi görünümündedir. Burası yaklaşık üç asır önce Horasan'dan gelenler tarafından köy olarak kurulmuş, Refahiye'nin İlçe olmasından sonra buradan birçok ailenin İlçeye yerleşmesi nedeniyle fazla gelişmemiş küçük bir yerleşim birimi olarak kalmıştır. 1968 yılında da Belediye Meclisi kararıyla mahalle yapılmıştır.

4- Yenidoğan Mahallesi :İlçede yerleşim E-80 karayoluna, Karadoğan mevkiine doğru kayıp, burada hane sayısının artması nedeniyle 1993 yılında mahalle yapılmış ve adına Yenidoğan Mahallesi denilmiştir.