REFAHİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
 
ADRES                                   :  Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
                                                   Kemaliye Mah Erzincan Cad. no:26 Refahiye /ERZİNCAN
 
TEL EFON                              :  0446 611 20 56
       
 FAX                                        : 0446 611 25 91
 
T.C.
 
REFAHİYE KAYMAKAMLIĞI
 
İlçe Emniyet Müdürlüğü
 
       
BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
       
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)
 
1
YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ
1- Kaymakamlık Makamına Dilekçe 2- Nüfus Cüzdanı 3-Sağlık Raporu 4-Sabıka ve Arşiv Kaydı 5-5 Adet Fotoğraf 6-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 7-İkametgah 8-Maliyeden Harç Makbuzu 9-Telli Dosya
1 HAFTA
 
2
YİVSİZ AV TÜFEĞİ SATIN ALMA BELGESİ
1- Kaymakamlık Makamına Dilekçe 2- Sabıka ve Arşiv Kaydı(C,Savcılığı)
1 HAFTA
 
3
YİVSİZ AV TÜFEĞİ DEVİR İŞLEMLERİ
1- Devreden ve Devralanın Dilekçesi(Noter Onaylı) 2-Devri Yapılacak Olan Tüfek
1 GÜN
 
4
SES VE GAZ TABANCASI BELGESİ
1-Dilekçe 2-Nüfus Cüzdanı 3-Sabıka ve Arşiv Kaydı(C.Savcılığı) 4-Tabanca ve Fatura 5-Fotoğraf(2 Adet)
1 GÜN
 
5
ŞENLİK VE İŞARET FİŞEKLERİNİN KULLANILMASINA İZİN VERİLMESİ
1-Dilekçe 2- Taahhütname 3-Sigorta Poliçesi 4-A Sınıfı Ateşleyici Belgesi
1 GÜN
 
       
 
                          Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
       
       
       
       
      İlk Müracaat Yeri                                                   İkinci Müracaat Yeri
Refahiye İlçe Emniyet Müd. Bürolar A.V.                Refahiye İlçe Emniyet Müd.                                                                             
 
      İsim   : Cihan ÇINAR                                                                                                                                    
                                                                                                                                             İsim   :    Hüseyin AYDIN
 
      Unvan  :Polis Merkezi Amir V.
                                                                                                                                         Unvan  : İlçe Emniyet Müdür V.
 
      Adres: Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
                                                                                                                                         Adres  : Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
 
  Telefon-Faks  : 0446 611 20 56 - 611 25 91
                                                                                                                                         Telefon-Faks  : 0446 611 20 56 - 611 25 91
 
       
             
TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ                                               (EN GEÇ SÜRE)
1
TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİ
YENİ KAYIT
 
1-Araç Tescil Dosyası
2-Dilekçe
3-Fatura
4-Faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi
5-Uygunluk Belgesi
6-ÖTV Ödeme Belgesi Aslı
7-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8-Sigorta
20 Dakika
2
TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİ
NAKİL-DEVİR
 
1-Araç Tescil Dosyası
2-Dilekçe
3-Noter Satış Senedi
4-Noter Geçici Belge
5-Sigorta
6-Araca Ait Plakalar
7-Aracın Eski Trafik  Belgesi
8-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
15 Dakika
4
TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİ
TRAFİKTEN ÇEKME
1- Araç Tescil Dosyası
2-Dilekçe
3-Vergi İlişik kesme Belgesi
4-Araca Ait Plakalar
5- Aracın Trafik ve Tescil Belgeleri
6-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
20 Dakika
 
5
TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİ
VERASET İLAMINA GÖRE
1- Araç Tescil Dosyası
2-Veraset İlamı
3- Motorlu Taşıtlar İçin İlişik kesme Belgesi
4-Veraset İntikal yönünden Borcu Yoktur Belgesi
5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
30 Dakika
6
TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİ
HURDAYA AYIRMA
1-Dilekçe
2- Araç Tescil Dosyası
3-Araca ait plakalar
4- Motorlu Taşıtlar İçin İlişik kesme Belgesi
5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
20 Dakika
7
TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİ
TESCİL VE TRAFİK BELGESİ ZAYİİ
1-Dilekçe
2- Araç Tescil Dosyası
3- Muayene -Tespit
4-Belgeler Kayıp Olduğuna Dair Noter’den Taahhütname
5-Kayıp Müracaatı
6-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
15 Dakika
8
TRAFİK TESCİL İŞLEMLERİ
KENDİ ADINA NAKİL
1-Araç Tescil Dosyası
2-Dilekçe
5-Sigorta
6-Araca Ait Plakalar
7-Aracın Eski Trafik ve tescil belgesi
8-Nüfus Cüzdanı Fotokopisİ
15  Dakika
 
                    Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
      İlk Müracaat Yeri                                                   İkinci Müracaat Yeri
Refahiye İlçe Emniyet Müd. Bürolar A.V.                Refahiye İlçe Emniyet Müd.                                                                              
      İsim   : Cihan ÇINAR                                                                                                                                    
                                                                                                                                             İsim   :    Hüseyin AYDIN
      Unvan  :Polis Merkezi Amir V.
                                                                                                                                         Unvan  : İlçe Emniyet Müdür V.
      Adres: Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
                                                                                                                                         Adres  : Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü
  Telefon-Faks  : 0446 611 20 56 - 611 25 91
                                                                                                                                         Telefon-Faks  : 0446 611 20 56 - 611 25 91